Home - Videos - மகா கும்பத்தின் கதை மற்றும் வரலாறு | Mahakumbh.in 2025
Video

மகா கும்பத்தின் கதை மற்றும் வரலாறு | Mahakumbh.in 2025

மயக்கும் மகா கும்பமேளா 2025, 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நடைபெறும் மாபெரும் ஆன்மீகக் கூட்டத்தை அனுபவியுங்கள். அதன் முக்கியமான தேதிகள், புனித சடங்குகள் மற்றும் வசீகரிக்கும் இடங்களைக் கண்டறியவும். லட்சக்கணக்கான யாத்ரீகர்கள் ஆசீர்வாதங்களைத் தேடி, தங்கள் ஆன்மாக்களை புனித நீரில் சுத்தப்படுத்தும்போது, தெய்வீக ஒளியில் மூழ்குங்கள். மயக்கும் கங்கா ஆரத்தி, தெய்வீக சங்கமம், துடிப்பான ஹாத் பஜார் மற்றும் அர்ப்பணிப்புள்ள கல்பவாசிகள் ஆகியவற்றை தவறவிடாதீர்கள். நம்பிக்கை மற்றும் கலாச்சார செழுமையின் இந்த மாற்றும் பயணத்தில் சேரவும். இந்த மறக்க முடியாத நிகழ்வுக்கு உங்கள் காலெண்டரைக் குறிக்கவும்!

Frequently Asked Questions

Answers to commonly asked questions

The following are the four crucial dates for Kumbh Mela 2025:

  • Paush Purnima on 13th January 2025 (Festival starting date)
  • Makar Sankranti on 14th January 2025
  • Mauni Amavasya on 29th January 2025
  • Basant Panchmi on 3rd February 2025
  • Maghi Purnima on 12 February 2025
  • Maha Shivratri on 26 February 2025. (Festival ending date)

The teachings of the Holy Scriptures and the ancient Vedic scriptures are preached by monks, saints, and religious academics. The recitation and conversations are referred to as Pravachan, whereas this social gathering is known as Satsang. Huge groups of pilgrims gather in tents while the saints read important parts from the holy books.

They describe the significance of these legends in Hinduism, their meanings, and how one can use their lessons to live a serene life. Hindu mythology is written throughout major works like the Mahabharata and Ramayana, as well as in the Vedas and Bhagavata Purana. These lessons provide profound information.

You can attend those just by yourself as you go exploring the Mela, you’ll find many people gathered under a tent and a sage speaking on a stage.

Street vendors that put up kiosks at the Kumbh Mela prepare to revitalise drinks, candies, and delicacies. Tourists indulge in native cuisines at the eateries to sate their appetites. However, a celebration meal known as Mahaprasada serves the auspicious foods of the rituals.

The wonderfully delicious prasad, which is cooked with milk and dried fruits and is typically a sweet like halwa and laddoo, is thought to be the god’s blessing. Volunteers from the group offer to work together to make the prasad and give it to every pilgrim who is there.

Additionally, a community feast is planned for the priests and the hungry and destitute travellers. It is known as Langar. The food at Langar is prepared and served by volunteers and paid for by donations from different families and communities. All recipes are entirely vegetarian and without any meat because people disapprove of any kind of animal abuse.

For individuals who want to closely study the practises of Sadhus, or orthodox religious devotees, the Kumbh Mela is an incredible opportunity. The Sanskrit word for “seeing” is darshan. The interaction between the Sadhus and the general populace is what it is.

These sadhus, who follow several Hindu deities, travel continuously for days and are distinguished members of various akharas, or religious sects. They do snan by the river after arriving at Kumbh Mela and subsequently, stay in their tents. Sadhus live a simple lifestyle. They live their lives in the service of their All-Powerful and are devoid of materialistic aspirations. Because of this, the pilgrims are very interested in talking to these gurus to get spiritual advice and understanding.

Darshan, or private conversations with these devoted followers, is an unforgettable experience. The sessions are closely watched by the authorities to make sure that nothing happens that could make the sadhus angry or hurt their religious feelings.

The pilgrims proceed to the temples, where the priests conduct the yajnas after taking a dip in the holy river. Crowds swarm the stage when Brahmins or priests kindle a sacred fire. The priests begin mouthing Sanskrit mantras to worship and ask for the blessings of the All-Powerful after making offerings to Agni, the holy god of fire. The gods and their followers are supposed to be connected spiritually through yajnas.

Kirtans are another type of spiritual recitation. Priests perform musical rituals and chant hymns of adoration that tell the folklore and traditions associated with their gods. While playing classical instruments like the harmonium, veena, sitar (a string instrument), tablas (single drums), flute, and cymbals, musicians sing along with the audience.

We are here to answer all your queries

Have any questions?